Tập Đoàn Huấn Luyện & Tư Vấn Triển Khai TOPPION (TOPPION Coaching & Consulting Group) là Tập Đoàn Giáo Dục đầu tiên ở Việt Nam áp dụng phương pháp đào tạo thay đổi từ Mô thức (Mindset) ứng dụng Lập trình ngôn ngữ tư duy NLP (Neural Linguistic Programming) và Bộ công cụ Coaching theo tiêu chuẩn của Liên đoàn Coaching Quốc Tế ICF (International Coaching Federation)

Tập Đoàn TOPPION gồm 5 thương hiệu thành viên:

1. LEADER MINDSET

2. LEADER CONSULTING

3. LEADERSHIP COACHING

4. LEADER STAFFING

5. MTC EXPERT INSTITUTE

Thông tin chi tiết vui lòng truy cập: http://www.toppion.com.vn